Gawain 1:
Basahin ang editoryal na ito. Kunin ang pangunahing ideya at iugnay ito sa paksa ng pangkat. Linangin ang pag-uugnay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula na may 4 na saknong na may sukat na 12 bawat taludtod. Gumamit din ng 10 pangngalan sa pagbuo ng tula at salungguhitan ito. Isulat sa 1/4 cartolina, lagyan ng palamuti at ipasa sa Setyembre 5 para sa socrates at pasteur maliban sa linneaus.Gawain 2: (posted Setymbre 12, 2011)
Basahin ang balitang ito. Gumawa ng sariling reaksyon tungkol dito. Huwag kalimutang iugnay sa nakaatas na paksa sa grupo. Isulat sa sariling jornal. Patula pa rin ang pagkakalahad, hindi bababa ng 12sukat ang bawat taludtod, may 4 na taludtod bawat saknong at may 3 saknong o higit. Ipasa sa Lunes para sa Pasteur at Socrates at sa Martes para sa Linneaus. Maraming Salamat!